Các loại thùng xe tải Fuso FJ24R được công ty cung cấp ngoài thị trường